4 października (środa) w Wałbrzychu trwać będzie od rana FEstiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami

od 10:00 w Galerii Victoria trwać będzie konkurs wokalny, a wieczorem finał i podsumowanie od godziny 18:00 w sali łańcuszkowej w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Organizatorami festiwalu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Gmina Wałbrzych, Fundacja Edukacji Europejskiej, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ZAZ Victoria, Wałbrzyski Ośrodek Kultiry, Aqua – Zdrój sp. z o.o. oraz C.H. Galeria Victoria.

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz PFRON.