Telefony alarmowe

 • Numer Ratunkowy – 112
 • Policja – 997
 • Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • GOPR – 601 100 300, 985
 • Pogotowie Cieplne – 993
 • Pogotowie Gazowe – 992
 • Straż Miejska – 986

Telefony informacyjne

 • Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej – 74 66-66-068
 • Informacja ZDKiUM – 74 641 44 44
 • Informacja PKP Intercity dla abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych – 703 200 200
 • Informacja PKP Intercity dla abonentów sieci zagranicznych – (22) 39 19 757 (24h)
 • Przewozy Regionalne – 703 20 20 20 (24h)
 • Koleje Dolnośląskie – (76) 753 51 22 (8:00 – 22:00) oraz (73) 753 52 05 (24h)
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 74 846 05 22

Ważne adresy

 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
  pl. Magistracki 1
  tel. 74 665 51 00
 • Starostwo Powiatowe
  al. Wyzwolenia 24
  tel. 74 846 07 00
 • Komenda Miejska Policji
  ul. Mazowiecka 2
  tel. 74 842 08 69
 • Straż Miejska
  ul. Rynek 23
  tel. 74 644 48 40

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
Ul. Rynek 9 tel. 74 842 40 52

tel. 530 862 663

tel. 74 66 66 068

e-mail: biuro@pttk.walbrzych.p