Do 4 grudnia można zgłaszać się na wolontariuszy 29. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wałbrzyski sztab już od października pracuje pełną parą! Finał
nie odbędzie się bez Was, kwestujących!
Jak zostać wolontariuszem? / oba sposoby rejestracji preferujemy:
● masz możliwość samodzielnego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na
stronie internetowej https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ ; osoby niepełnoletnie
powinny poprosić opiekuna (rodzica) o pomoc w założeniu konta opiekuna
wolontariusza; zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem
wolontariuszem; uwaga! po wysłaniu zgłoszenia sztab skontaktuje się z Tobą
w celu potwierdzenia danych, które zostały wpisane do formularza;
nasz wałbrzyski sztab jest zarejestrowany w WOŚP pod nazwą: #1233
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26, ul.
Palisadowa 16, Wałbrzych – musisz wybrać z listy sztabów w Polsce;
● pobierz ze strony www.wok.walbrzych.pl ankietę, uzupełnij i wyślij wraz ze
zdjęciem na adres: wospwalbrzych@gmail.com ; zdjęcie bez nakrycia głowy, z
odsłoniętą twarzą, niewykadrowane np. ze zdjęcia grupowego (format jpg,
min. 800×600 pikseli) musi być podpisane imieniem i nazwiskiem; po
wysłaniu maila dostaniesz SMS z linkiem, który trzeba potwierdzić.
Zapraszamy ponadto do:
● Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26, ul.
Palisadowa 48, Wałbrzych – od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.30
(do opiekunów wolontariatu);
● Hufca Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Przemysłowa 16 – poniedziałek, piątek, w godz.
8.00 – 15.00; środy w godz. 9.30-16.30;
● Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ul. Wysockiego 29 (na terenie Starej
Kopalni) – tu zostawisz ankietę, zdjęcie w skrzynce korespondencyjnej WOK
na portierni.
Każdy sztab WOŚP ma ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie niepotwierdzone może
zostać odrzucone. Zapoznajcie się również z regulaminem wolontariusza!
Finał odbędzie się 10 stycznia 2021 roku. Pieniądze będą przekazane na zakup
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Ankieta wolontariusza oraz regulamin dostępne na stronie wok.walbrzych.pl