Ptaki mają głos.
Widzimy i słyszymy je codziennie, czasem nie zwracamy na nie uwagi. Są symbolem wolności, swobody, możliwości pokonywania barier, mądrości i marzeń. Wiele z nich pięknie śpiewa i zachwyca swoim barwnym wyglądem. Nasi podwórkowi, parkowi i leśni sąsiedzi, zostali docenieni przez Stowarzyszenie na rzecz działań artystycznych i społecznych „O! Kultura”. Sójki, szarytki, zięby, grubodzioby, gile, rudziki, kwiczoły, wróble, czeczotki, modraszki i wiele innych ptaków zostały bohaterami projektu pn.: „Ptaki na moim podwórku”. Projekt obejmuje spotkania
plastyczno-muzyczne zorganizowane dla mieszkańców Sobięcina,
Podgórza i Nowego Miasta.
W czasie warsztatów uczestnicy poznają gatunki ptaków, które występują w Wałbrzychu, ich zwyczaje i potrzeby, nauczą się rozpoznawać ptaki po ich odgłosach i wyglądzie oraz dowiedzą się w jaki sposób pomóc rannym ptakom.
Dzięki muzykom Filharmonii Sudeckiej uczestnicy wezmą udział w podwórkowym koncercie „Ptaki w muzyce”. Na koniec projektu, pod okiem wałbrzyskiej artystki uczestnicy stworzą tymczasowy mural podwórkowy – scenografię do koncertu.