Polecamy mieszkańcom i turystom portal ITS, ogólnodostępny serwis informacji o ruchu drogowym, który umożliwia wyświetlanie dodatkowych stałych informacji pomocnych w poruszaniu się po Wałbrzych Moje Miasto. Na stronie na bieżąco zamieszczane są informacje o zdarzeniach i utrudnieniach drogowych, zajętości parkingów, natężeniu ruchu oraz punktach POI.

Zapraszamy na stronę https://its.walbrzych.eu/