Data powstania pałacu nie jest znana, lecz pierwsze wzmianki o Rusinowej pochodzą z 1411 r. Pałac otoczony jest rozległym zespołem parkowym. Należał kolejno do rodu Czettritzów, Zedlitzów, Krauβów i Buttlerów. W 1888 r. został odsprzedany przez Oskara von Buttlera wraz z 592-hektarowym majątkiem Egmontowi Tielschowi, a pałac zaczęto nazywać Tielsch-Schloss. Na początku XX w. pałac przebudowano oraz powiększono otaczający go park. Do 1945 r. majątkiem zarządzał syn Egmonta Herbert. Po wojnie w pałacu mieścił się Zespół Szkół Budowlanych, a potem Miejski Ośrodek Poprawczy. Od 2004 r. obiekt znajduje się w prywatnych rękach.

Pałac znajduje się na terenie parku miejskiego przy ul. Bystrzyckiej.