Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych

ul. Ayrtona Senny przy ul. Noworudzkiej 4
tel: +48 74 887 81 00
email: sekretariat@jmmazur.com
www.jmmazur.com/nowa/o-nas/muzeum-mazur

Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych mieści się na terenie szybu „Teresa” przy ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu. Na powierzchni pola szybu „Teresa” jest wiele budynków i urządzeń, które budowano przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Są to: basztowa murowana wieża wyciągowa z 1864 r. z wieżą stalową zastrzałową z 1930 r., budynek maszyny wyciągowej, maszyna wyciągowa zbudowana w 1924 r. w Hucie Donnersmarcka w Zabrzu, przeniesiona w latach 50-tych XX w. z szybu Tytus, kotłownia, budynek biurowy z łaźnią, budynki magazynowe, rozdzielnia, wentylatory, sprężarki, warsztaty i wiele innych przybudówek, których liczba systematycznie wzrastała. Po roku 1997 r. wyremontowano basztową wieżę murowaną wraz z jej wnętrzem oraz zastrzałową wieżę stalową, budynek maszyny wyciągowej oraz zabytkową maszynę wyciągową. Nagromadzono wiele eksponatów górniczych, takich jak np. wózki kopalniane, sprzęt ochronny, mundury górnicze z odznaczeniami, urządzenia i narzędzia górnicze oraz książki i dokumenty z zakresu górnictwa. Wszystko to jest eksponowane w hali maszyny wyciągowej oraz na nadszybiu i stanowi część górniczą Muzeum.

Natomiast ze względów na osobiste zainteresowania Pana Jerzego Mazura utworzono na omawianym terenie niezwykle ciekawe Muzeum Sportów Motorowych. Wyeksponowane auta rajdowe obecnie są ozdobą Muzeum. Są tam kombinezony Mistrzów Europy Krzysztofa Hołowczyca i jego pilota Macieja Wisławskiego, oraz kombinezon nieżyjącego już rajdowca Mariana Bublewicza i jego osobiste pamiątki. Mnóstwo dyplomów, pucharów, odznaczeń, plakatów uzupełnia kolekcję muzealną. Jest żużlowy motocykl z koniecznymi do startu akcesoriami. Ozdobą kolekcji są pamiątki osobiste Pana Jerzego Mazura związane z jego osobistymi sukcesami w rajdach krajowych i zagranicznych. Całość Muzeum stanowi unikalny zestaw ekspozycji historycznej w warunkach budownictwa górniczego. Wzajemne współistnienie eksponatów sportów motorowych i górniczych świadczy o wyjątkowości tego miejsca.