ExploraPark

ul. Moniuszki 66, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 690 77
www.explorapark.pl
e-mail: info@explorapark.pl

Park Nauki i Techniki, to edukacyjny program wystaw edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Głównym przesłaniem tych wystaw jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji. Mają one przyczyniać się do tego, by młodym ludziom, poprzez kontakt z nauką i techniką, ułatwić zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika są integralną częścią codzienności.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 10:00 – 16:00
Sobota i niedziela 10:00 – 18:00

Bilety wstępu:

17,00 zł** – normalny,
15 zł * – ulgowy

* Bilety ulgowe: dzieci i młodzież, szkolna, studenci, emeryci, osoby niepełnosprawne, rodziny (minimum 3 osoby, w tym dziecko w wieku szkolnym).
* Dzieci do lat 5 – wstęp wolny.
* Promocje dostępne w ExploraParku nie łączą się ze sobą.
** Osoby z kartą dużej rodziny płacą jedynie za rodziców/opiekunów.

– Jednorazowe wejście bez ograniczenia czasowego.