Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Szczegóły i zasady uczestnictwa dostępne na stronie kfk.walbrzych.pl

Organizatorzy:

  • Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
  • Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy:

  • Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
  • Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca