Dolnośląski Festiwal Zabytków Techniki, organizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska trwać będzie w dniach 22-24 września 2023 roku.

Ten festiwal jest największym na Dolnym Śląsku plenerowym wydarzeniem edukacyjnym w całości poświęconym i skoncentrowanym na industrialnym dziedzictwie regionu. Jest wydarzeniem wielowymiarowym, w którym udział biorą zarówno partnerzy instytucjonalni – muzea, czynne zakłady przemysłowe oraz osoby prywatne – właściciele zabytkowych maszyn i urządzeń. W czasie 3 dniowego wydarzenia przemysłowe przestrzenie ponownie wypełniają się klimatem dawnej pracy i technologii.

W tym roku Festiwal ma wymiar szczególny – zbiega się w czasie z jubileuszem 180- lecia kolei Wrocław – Jaworzyna Śląska – Świebodzice, jednej z najstarszych linii
kolejowych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Linii kolejowej, która  jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych regionu i od prawie dwóch stuleci,
nieprzerwanie służy mieszkańcom Dolnego Śląska.

Festiwal będzie również okazją do oficjalnego zamknięcia i podsumowania realizowanego w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Oddziału Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Jaworzynie Śląskiej, projektu pn. Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających, w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w partnerstwie z Muzeum Starych Stroju w Zamberku.

 Największego projektu inwestycyjnego w historii muzeum, który w znaczący sposób zabezpiecza zabytkową substancję zespołu dawnej parowozowni, wagonowni oraz zapadni kolejowej oraz przystosowywuje obiekty do pełnienia nowych, edukacyjnych, funkcji.

Centralnym punktem Festiwalu będzie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, które w jego ramach organizuje Galę Parowozów – X Międzynarodowy Zlot
Zabytkowych Parowozów. 
Przez 3 dni w Muzeum trwać będą prezentacje zabytkowych pojazdów a dla chętnych, organizowane będą przejazdy muzealnych pociągów specjalnych po najbardziej malowniczych trasach Dolnego Śląska.

W ramach Festiwalu odbędzie się również, już po raz 3, Dolnośląski Rajd Zabytków Techniki. Pierwszy na Dolnym Śląsku turystyczny rajd samochodowy, którego trasa
przebiega szlakiem najcenniejszych zabytków techniki i przemysłu w regionie. Uczestnicy nie tylko zwiedzają zabytkowe obiekty, ale sami biorą w nim udział w
historycznych pojazdach. Na trasie rajdu znajduje się 20 obiektów, które zlokalizowane są niemalże we wszystkich zakątkach Dolnego Śląska. Meta i
oficjalne zakończenie rajdu odbędzie się o godz. 14 00  w Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich 

W ramach Festiwalu Zabytków Techniki zorganizowana zostanie również Gala Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, jedyne na Dolnym Śląsku spotkanie zabytkowych pojazdów,
maszyn i urządzeń rolniczych. Gala organizowana będzie na terenie powstającego Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, powstającego na terenie
zespołu folwarczno – pałacowego z XVI wieku. Wystawą statycznym towarzyszyć będą pokazy pracy pojazdów i maszyn.

Program Gali Parowozów 

Pociągi Specjalne po Dolnym Śląsku

Dla mediów 

Dla wystawców

Patronaty honorowe 

Program Gali Techniki Rolniczej 

Dolnośląski Rajd Zabytków Techniki