Zamek Książ

ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych
Tel. 74 66 43 834, 74 66 43 850
www.ksiaz.walbrzych.pl
e-mail: zamek@ksiaz.walbrzych.plZamek Książ jest jednym z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największym zamkiem na Dolnym Śląsku. Zbudowany na urwistym skalnym cyplu, na wysokości 395 m n.p.m., otoczony głęboką kotliną porośniętą lasem. Niegdyś nazywany był „perłą Śląska”, a także „zamkiem z bajki”. Położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego jest budowlą charakteryzującą się różnymi stylami architektury, posiadającą ponad 400 pomieszczeń.


Zamek został wybudowany w latach 1288-1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. W rękach piastowskich książąt pozostał do roku 1392, a następnie zamek przeszedł pod panowanie monarchów czeskich, po czym stał się własnością rycerską. W wyniku wojen husyckich na Śląsku Książ uległ częściowemu zniszczeniu i stał się kryjówką rycerzy – rozbójników, w tym słynnego z rozbojów Hermana Czettritza.


W latach 1491-97 właścicielem zamku został król Władysław Jagiellończyk. Następnie rezydencję oddano pod zastaw rodzinie Hochbergów, którzy później wykupili swoje dobra lenne, a zamek stał się wolną własnością dziedziczną ich rodu, aż do 1941 roku, kiedy to został skonfiskowany przez hitlerowców. W latach 1618-48, podczas trwającej wojny 30-letniej, Książ uległ kilkakrotnemu zniszczeniu. Po zakończonej wojnie zamek był kilkakrotnie przebudowywany. Największe zmiany poczynił Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg, przekształcając średniowieczną siedzibę w barokową rezydencję. Za rządów Hansa Heinricha V nastąpiło gospodarcze wzmocnienie majątku poprzez nadanie mu królewskim aktem formy majoratu, co oznaczało, że dobra książańskie przestały podlegać podziałom między spadkobierców, a dziedzicznym panem zostawał najstarszy syn.


Największą postacią w dziejach rodziny von Hochberg był niewątpliwie Hans Heinrich XI, który piastował w swym życiu szereg urzędów i godności. Był członkiem Izby Panów parlamentu pruskiego, a potem Reichstagu. W 1905 roku otrzymał od cesarza Wilhelma II najwyższy tytuł książęcy – Herzog von Pless. Jego następcą został Hans Heinrich XV, którego żoną była Mary Therese Oliwia Cornwallis-West, zwaną księżną Daisy. Za ich panowania po raz ostatni zamek zmienił wygląd. Dobudowano dwa nowe neorenesansowe skrzydła i stworzono reprezentacyjną elewację odpowiadającą barokowej wschodniej fasadzie, zwieńczoną kartuszem z herbami małżonków von Hochberg. W 1941 roku Książ został zajęty przez państwo niemieckie i stał się siedzibą paramilitarnej organizacji „Todt”.


W tym czasie wnętrza zamkowe uległy znacznej dewastacji. Pod zamkiem i dziedzińcem przeprowadzono prace, w efekcie których na głębokości ok. 50 m zostały wykute potężne tunele. W związku ze zbliżaniem się Armii Czerwonej w roku 1945 prace zostały przerwane, a na zamku zaczęli stacjonować żołnierze wojsk rosyjskich, co trwało do 1946 roku.


Obecnie zamek Książ jest własnością gminy Wałbrzych, która w 1991 roku powołała do życia Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o., które do dnia dzisiejszego zarządza obiektem.

I. TRASA „KSIĄŻ BAROKOWY”** + PALMIARNIA
(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem po wcześniejszej awizacji)

Jest to podstawowa trasa turystyczna, podczas której turysta poznaje historię zamku i jego mieszkańców. Trasa z przewodnikiem prowadzi przez salony barokowe: Salon Zielony, reprezentacyjną Salę Maksymiliana, Salon Biały, Salon Chiński, Salon Gier oraz Salon Barokowy. Ostatnim punktem zwiedzania z przewodnikiem jest „Skałka Szczęścia”, skąd schodząc do Karczmy Rycerskiej można udać się w sezonie letnim bezpośrednio na tarasy.

Czas zwiedzania: ok. 30 min.

 • Zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim dla turystów indywidualnych: bilet normalny 27 zł, bilet ulgowy 20 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem w j. obcym* dla turystów indywidualnych: bilet normalny 27 zł, bilet ulgowy 35 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem w j.polskim dla grup zorganizowanych: bilet normalny 23 zł, bilet ulgowy 16 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem języku obcym* dla grup zorganizowanych: bilet normalny 30 zł, bilet ulgowy 23 zł

II. TRASA „ŚLADAMI HOCHBERGÓW”** + PALMIARNIA
(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem po wcześniejszej awizacji)

Zwiedzanie tą trasą rozpoczyna się podobnie jak trasa „Książ barokowy”, następnie turyści poznają najstarsze pomieszczenia zamkowe, które zostały przebudowane podczas II wojny światowej w ramach realizowanego w zamku tajemniczego projektu hitlerowskich Niemiec pod kryptonimem „Riese” („Olbrzym”). W dalszej części trasa prowadzi przez sale zamkowe tj.: Hol Myśliwski, Kompleks Sali Balowej, Salę Konrada z Czarnym Dziedzińcem. Elementem zwiedzania zamku może być również wystawa „Sekrety z zamkowej szuflady”

Czas zwiedzania: ok. 50 min.

 • Zwiedzanie z przewodnikiem w j.polskim: bilet normalny 25 zł, bilet ulgowy 18 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem języku obcym*: bilet normalny 32 zł, bilet ulgowy 25 zł

III. TRASA „OD PIASTÓW DO TAJEMNIC II WOJNY ŚWIATOWEJ” + PALMIARNIA

Jest to trasa turystyczna, która rozpoczyna się podobnie jak trasa „Śladami Hochbergów”. Jednak po zwiedzaniu zamku, w tym salonów barokowych, zniszczonych pomieszczeń z okresu II wojny światowej, jak i innych sal zamkowych, turyści udają się na tarasy i z ich poziomu wchodzą do tunelu z okresu II wojny światowej, na poziomie 15 m pod zamkiem. Dla turystów udostępniona jest część tunelu o długości 96 m, szerokości 1,5 m oraz wysokości 2,5 m, kończącego się niedokończoną klatką schodową.

Czas zwiedzania: ok. 70 min.

Turyści po zakończonej trasie będą mogli zostać na tarasach w sezonie letnim bądź wrócić z przewodnikiem na zamek, aby dalej zwiedzać zamek i tarasy indywidualnie.

 • Zwiedzanie z przewodnikiem w j.polskim: bilet normalny 27 zł, bilet ulgowy 20 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem języku obcym*: bilet normalny 35 zł, bilet ulgowy 28 zł

IV. TRASA SZLAKIEM DAISY  – zamek, tarasy, park** + PALMIARNIA
(zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem po wcześniejszej awizacji)

Trasa obejmuje zwiedzanie zamku, tak jak w trakcie zwiedzania trasą „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej” i jest poszerzona o zwiedzanie tarasów zamkowych (przejście tarasami dookoła zamku), a także o zwiedzanie parku. W ramach trasy parkowej grupa dochodzi zabytkową aleją lipową pod Kaplicę Grobową Hochbergów, skąd przechodzi na punkt widokowy, z którego podziwiać można zamek i Wąwóz Pełcznicy. Z punktu widokowego turyści wracają pod budynek bramny zamku.

Czas zwiedzania: ok. 120 min.

 • Zwiedzanie z przewodnikiem w j.polskim: bilet normalny 35 zł, bilet ulgowy 28 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem języku obcym*: bilet normalny 45 zł, bilet ulgowy 38 zł

Zwiedzanie indywidualne bez przewodnika

 • Zamek + tarasy*** + palmiarnia: bilet normalny 23 zł, bilet ulgowy 16 zł
 • Zamek + tarasy*** + stajnie zamkowe + palmiarnia: bilet normalny 28 zł, bilet ulgowy 19 zł
 • Tarasy*** + palmiarnia: bilet normalny 15 zł, bilet ulgowy 10 zł

Wieża

Zwiedzanie wieży odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, w grupach min. 6 osób. Jest to dodatek do tras turystycznych.

 • Bilet wstępu: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł

  Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym dostępne wyłącznie po wcześniejszej awizacji w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez system rezerwacji ONLINE: www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl

** Trasy dostępne wyłącznie po wcześniejszej awizacji w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez system rezerwacji ONLINE:www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl

*** Tarasy – dostępne tylko w sezonie letnim.

Godziny otwarcia Zamku do zwiedzania:

 • 1 kwietnia do 30 września:
  poniedziałek – piątek: 10:00-17:00
  sobota – niedziela: 10:00-18:00
 • 1 października-30 marca:
  wtorek – piątek: 10:00-15:00
  sobota – niedziela: 10:00-16:00