Wystawa z okazji 70-lecia Wydziału Ceramiki i Szkła ASP Wrocław w Starej Kopalni

. –

Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej,
14.06.2019 r. godz. 18.00, wstęp wolny

,,Teraz” to prezentacja dorobku i postaw twórczych artystów – pedagogów Wydziału Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta

we Wrocławiu. Wystawa jest jedną z wielu przygotowanych w tym roku prezentacji dokonań pracowników
i studentów wydziału Ceramiki i Szkła z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia. Prezentowane na wystawie obiekty stworzone przez artystów z gliny i szkła pokazują urodę materii ceramicznej i szklanej, ale również pokazują różnorodne postawy twórcze poszczególnych artystów wobec problemów otaczającej nas rzeczywistości. Wystawa jest też przeglądem technologii i technik, pokazuje szerokie spektrum co do sposobów formowania i obróbki materiałów, obiekty wykonane w tradycyjnych technikach formowania gliny i szkła sąsiadują z formami stworzonymi za pomocą najnowszych technik cyfrowych