OBRAZ POLSKI w Muzeum Porcelany

Do 17.02.2019 można obejrzeć w Muzeum Porcelany wystawę „OBRAZ POLSKI”.
Wystawa ma na celu zaprezentowanie różnorodności przedstawiania rzeczywistości w malarstwie ostatnich pięciu dekad. Jednocześnie może stać się tematem do rozmyślań nad nami, jako społeczeństwem, miejscem, w którym teraz się znajdujemy i tym, co może nam przynieść przyszłość.

Obrazy polskich twórców, które zostały zaprezentowane na wystawie, w większości będą po raz pierwszy pokazywane szerszej publiczności. Wiele

z nich dotąd znajdowało się w muzealnej składnicy ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawienniczą w Pałacu Albertich.

Wystawa składa się z 30 obrazów namalowanych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat Obejmuje twórczość powojenną lat 50., przemian lat 80.
i rzeczywistość lat 90. XX wieku autorstwa Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Eugeniusza Gepperta, Natalii LL, Pawła Trybalskiego, Alfreda Lenicy i wielu innych.

Przestrzeń wystawiennicza została zaaranżowana na zasadzie klaustrofobicznego labiryntu, nawiązującego do budownictwa PRL. Spoiwem jest Polska, jako kraj twórców niniejszych dzieł, tło działań kreatywnych, ale również inspiracja do tworzenia.
Wstęp odbywa się w ramach zwiedzania ekspozycji muzealnej.