Informacje o nas

Początki Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu sięgają 1993 roku, kiedy to w Wałbrzychu powstała Polska Agencja Promocji Turystyki, funkcjonująca do 28.02.2000 roku. Następnie placówka została przejęta przez istniejący wówczas Związek Miast i Gmin Książańskich, a w 2004 roku zaczęła podlegać pod Przedsiębiorstwo Zamek Książ. W latach 2005-2009 na zlecenie Urzędu Miejskiego prowadzenie punktu leżało w gestii PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. W lipcu 2009 roku Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej zostało przekształcone i wcielone w strukturę Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu pełni przede wszystkim rolę niezbędnego elementu promocji turystyki w regionie wałbrzyskim. Jest miejscem, w którym, w wielu przypadkach następuje pierwszy kontakt przyjeżdżających do regionu turystów, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych. Ważną rolą punktu jest także ułatwienie optymalnego wykorzystania poznawczych i wypoczynkowych walorów turystycznych regionu. Dlatego najważniejszymi funkcjami Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu są: funkcja informacyjna i promocyjna.

Zakres działań Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu obejmuje przede wszystkim:

 • promocję regionu wałbrzyskiego poprzez informację ustną oraz materiały promocyjne w formie ulotek, folderów, mapek, przewodników,
 • udzielanie informacji turystom krajowym i zagranicznym na temat noclegów, atrakcji turystycznych, miejsc gastronomicznych i innych w Wałbrzychu i okolicach,
 • aktualizowanie danych dotyczących bazy noclegowej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, paraturystycznej, atrakcji turystycznych,
 • informowanie na temat połączeń komunikacyjnych w powiecie wałbrzyskim, ale także na obszarze Polski,
 • informowanie o godzinach otwarcia, cenach, zwiedzaniu atrakcji turystycznych w regionie,
 • udzielanie informacji na temat szlaków pieszych, rowerowych w regionie
 • tworzenie kalendarium imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych odbywających się w Wałbrzychu i okolicach,
 • informowanie o możliwościach spędzania wolnego czasu w regionie,
 • współpracę z miejscowymi instytucjami kultury
 • przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi punktami „IT”, znajdującymi się na obszarze województwa dolnośląskiego, a także w innych regionach Polski,
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o ofertach sezonowego wypoczynku.