Bank Zachodni WBK S.A

ul. Mickiewicza 44, Wałbrzychtel. 74 666-49-42http://www.bzwbk.pl

Oddziały:

1. ul. Chrobrego 7, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 888 01 30; fax. 74 888 01 54

2. ul. Słowackiego 20b, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 887 03 00; fax. 74 843 36 97

3. ul. Janusza Kusocińskiego 11, 58-309 Wałbrzych
tel. 74 886 97 40; fax. 74 886 97 48

4. ul. Palisadowa 2e, 58-316 Wałbrzych
tel. 74 841 30 20