Kolej Linowa na Dzikowiec

Dzikowiectel. 74 844-70-32http://www.dzikowiec.info/kontakt.html

Kolej czynna przez cały rok, oprócz miesiąca listopada

Sobota-niedziela:
9:00-16:00

Wjazd co 30 minut

Wjazd:

  • 7 zł normalny
  • 5 zł dzieci i młodzież, studenci, emeryci i renciści
  • 4 zł grupowy

Wjazd i zjazd:

  • 10 zł normalny
  • 7 zł dzieci i młodzież, studenci, emeryci i renciści
  • 6 zł grupowy