Ruiny Zamku Rogowiec

Został zbudowany na wysokim, skalistym wzgórzu Rogowiec (870 m n.p.m.). Jest najwyżej położonym zamkiem w Polsce. Przez zamek przebiega szlak niebieski, żółty i czerwony (Główny Szlak Sudecki).
Zamek pochodzi z końca XIII w. Zbudowany został na zlecenie księcia Bolka I. Następnie Bolko II Mały zapisał go swej bratanicy Annie, żonie króla Czech Karola IV. Później przeszedł w ręce Mikołaja z rodu Bolczów i pod panowanie czeskie. Został opanowany i zdewastowany również przez husytów. W XV w. został wysadzony w powietrze przez wojska Marcina Korwina. Od tego czasu zamek pozostaje w ruinie. W początkach XVI w. zamek nabywa hrabia von Hochberg.

Możliwości dotarcia do ruin zamku:

  • Szlak żółty: PKP Głuszyca – Grzmiąca – Jeleniec Mały (770 m n.p.m.) – Rogowiec (870 m n.p.m.) – ruiny zamku Rogowiec
  • Szlak czerwony (Główny Szlak Sudecki): PKP Jedlina Zdrój – Przełęcz pod Wawrzyniakiem – ruiny zamku Rogowiec
  • Szlak niebieski: Park Sobieskiego w W-chu – Mauzoleum – Niedźwiadki (604-629 m n.p.m.) – Przełęcz Szybka – Dłużyna (685 m n.p.m.) – Mały Kozioł – Wołowiec (776 m n.p.m.) – Kozioł (774 m n.p.m.) – Przełęcz pod Borową – Rybnica Mała – ruiny zamku Rogowiec