Ruiny Zamku Cisy

Położony w dolinie Czyżyki. Prowadzą przez niego: Szlak Zamków Piastowskich (zielony), Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej (żółto-niebieski), szlak niebieski.
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1241. Prawdopodobnie jeszcze wcześniej istniał tu drewniany gród o charakterze obronnym. Położony nad urwistym zboczem stanowił dobry punkt obronny. W połowie XIV w. zamek stanowił siedlisko rycerzy-rabusiów, później został zajęty przez Bolka II. Później zamek przechodził do rąk innych właścicieli. W 1466 r. podczas wojen husyckich został częściowo zniszczony, następnie odbudowany i powiększony. Podczas wojny 30-letniej, spalony przez Szwedów. Od 1655 roku właścicielką zamku była Suzanne von Sauermann z domu Czettritz. Następnie ruiny przechodziły w ręce innych właścicieli.
Możliwości dotarcia do ruin zamku:
Szlak zielony: Palmiarnia – Zamek Książ – Cis Bolko – ruiny zamku Cisy