Kantor Dukat

ul. Kusocińskiego 9, Wałbrzychtel. 74 665 64 02