Kantor Euro

ul. Broniewskiego 65 d, 58-309 Wałbrzychtel. 74 6656556