BORT PTTK

ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzychtel./fax 74 842 59 00, księg. 74 842 40 51http://www.walbrzych.pttk.pl

SPECJALIZACJA: turystyka przyjazdowa, wyjazdowa krajowa i zagraniczna,
przewodnicy, pilotaż, ubezpieczenia, pośrednictwo przewozowe.