Bank PeKaO S.A.

ul. Sienkiewicza 8, 58-300 Wałbrzychtel. 74 848 49 00 fax: 74 844 79 95http://www.pekao.com.pl

Oddział:

ul. Broniewskiego 79/81, 58-309 Wałbrzych
tel. 74 840 32 65; fax. 74 840 32 69