Pałac Albertich

Zbudowany w latach 1801 – 1803 na planie litery U w stylu klasycystycznym, według projektu L.Niederräckera (ucznia C.G Langhansa), jako pałacyk zamożnego mieszczanina. Jest obiektem trzyskrzydłowym z otwartym dziedzińcem obramowanym dwoma skrzydłami bocznymi. Nazwa pałacu wzięła się od nazwiska jego późniejszego właściciela, kupca Albertiego , który uruchomił w Wałbrzychu pierwszą mechaniczną tkalnię.
W 1908 r. powstało tu muzeum założone przez niemieckie towarzystwo regionalne „Altertumsverein für das Waldenburger Gebirgsland” (Towarzystwo Starożytności Ziemi Wałbrzyskiej), które od 1926 roku jest własnością miasta.
Pałac znajduje się przy ul. 1 Maja 9, na trasie spacerowej „Szlakiem Starego Grodu”.  Obecnie mieści się tu Muzeum w Wałbrzychu.”